I.E.C.R.T.

Een gerenommeerd, internationaal bouwfysisch onderzoeksbureau

Het restaureren of renoveren van gebouwen met een bijzonder status, vereist een gedegen Plan van Aanpak. Bouwfysisch onderzoeksbureau IECRT biedt een maatwerk adviesplan aangaande duurzame renovaties en restauraties van verschillende objecten.

Lees meer

Gedegen vooronderzoek en een doordacht herstelplan

Met het Plan van Aanpak van IECRT als uitgangspunt, leiden de herstelwerkzaamheden tot een duurzaam resultaat voor de lange termijn. IECRT draagt op deze wijze bij aan het behoud van kerken, forten, bruggen, vestingwerken, civiele en monumentale gebouwen.

Veldonderzoek

Als bouwfysisch onderzoeksbureau baseren wij ons hersteladvies op visuele inspectie van de locatie en de uitkomsten van onderzoeken ter plaatse zoals: radiografie, georadar, scheurwijdtemetingen, klimaatmetingen, endoscopie, etc.

Lees meer

Laboratoriumonderzoek

Verzamelde veldmonsters ondergaan in ons laboratorium bouwchemische analyses voor bepaling van de hoeveelheid bouwschadelijke zouten, vochtbepaling en bepaling zuurgraad (pH). De uitkomsten van alle onderzoeken vormen de basis voor het Plan van Aanpak.

Lees meer

Een heldere werkwijze

U zoekt een ingenieursbureau met een heldere werkwijze. En één die een helder Plan van Aanpak oplevert. Want de uit te voeren herstelwerkzaamheden zijn al complex genoeg.